Username:

Password:

Remember Password
नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले मिति २०७२/५/३१ मा स्वीकृत गरी जारी भएको सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्ग दर्शन, २०७२ अनुरुप…
विराटनगर, २०७३ पौष ६ गते । केन्द्रीय बालकल्याण समितिको आयोजना तथा बालन्याय समन्वय समितिको समन्वयमा पौष ५र ६ गते विराटनगरमा प्रदेश नं. १ का जिल्लास्थित…
केन्द्रीय बालकल्याण समितिले नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७३ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ  । नेपाली बालबालिकाको अवस्थाबारेका विविध पक्षहरुलाई समेटेर उपलब्ध भएसम्मका तथ्याङ्क, सूचना र जानकारीहरु…
+ View More.